close
Kategoridekiler: 42
Gösterilenler: 6-10
Sayfalar: « 1 2 3 4 ... 8 9 »

Sort by: Tarih · İsim · Değer · Yorum · Gösterim

Selamlaşma (Selamlaşma İfadeleri)

Devamı/Aşaran
Dilbilgisi | Okuma: 943 |

Cümle Çeşitleri

Al Bakiyye cümle kurulum ve dizilimi özgürcedir. Vurgulanmak istenilen sözcük ve cümleye öncelik verilebilir. 

  • Temel cümle ile yan cümle birbirinden ayrı tutulur. 

  • Şart-Bağlı cümlelerde cümle başında “Ef&rd

Dilbilgisi | Okuma: 697 |

Soru Ekleri (Ekenelsorgu)

Tüm soru cümlelerinde tek bir soru eki kullanılır; mu. Sesletime göre “mu" veya "mü” şekillerini alabilir. “Mu” cümlenin en başında veya en sonunda kullanılabilir. Yardımcı fiil ola

Dilbilgisi | Okuma: 680 |

Var Yapısı (Kipengibs)

Bir şeyin var olma durumunu ifade eder. “Gibs” sözcüğü ile karşılanır. Genelde cümle başında kullanılması önerilir. 

Türkçe: Evde bir çocuk var.

Dilbilgisi | Okuma: 926 |

Fiil kökü yalın kullanılır ve sonuna (!) ünlem işareti konulur.
Dilbilgisi | Okuma: 936 |