close

Al Bakiyye Takvimi
Yazım Sistemi: Basit Latin Alfabesi
Al Bakiyye takvimi, yapay olarak al Bakiyye diline özgü geliştirilmiş güneş esaslı bir takvimdir. Gelişimi devam etmektedir.
01.01.2020 - 01.01.2021 arasını “0” olarak kabul eden ve başlangıç tarihi miladi takvime göre 01.01.2021 olan takvimdir. Bu tarihten itibaren “1/1/0-0.1” (0 asırda, 0 Döngünün 1. yılı; 1. Ayın 1. Günü) şeklinde sıralama başlar. “0” kabul edilen (Miladi 2020) zamanın öncesi için “Forfang”, sonrası için “Sonfang” şeklinde adlandırılır. 0 (Sıfır) değeri olan 2020 yılı için ise “Türuan” denilir.
Forfang (F.): Önceki Çağ
Sonfang (S.):  Sonraki Çağ
Türuan (T.): Oluşum Zamanı
I: 1/1/0-0.1 :   01.01.2021
I: 2/1/0-0.1:   02.01.2021
I: 28/1/0-0.1: 28.01.2021
I: 2/2/0-0.1:   29.01.2021

Al Bakiyye Takvimi Özellikleri

 • Güneş esas alınarak ayarlanmıştır.
 • Haftanın 4 günü vardır ve her hafta aynı gün “Cudang” günü ile başlar.
  • 1. Cudang (Aynı fikirde olma günü)
  • 2. Bedang (Akademik çalışma günü)
  • 3. Bodang (Şefkat Gösterme Günü)
  • 4. Hudang (Selamlama Günü)
  • Fedang (Sadece yılın son 13. ayının 29. günü içindir.)
  • Durnungfe (Sadece 13 yılda bir 13. ayın son 30. gününe verilen bayram günüdür.)
  • Dobağ For (Sadece 13 yılda bir 13. ayın son 31. gününe verilen gündür.)
  • Dobağ Zırr (Sadece 13 yılda bir 13. ayın son 32. gününe verilen gündür.)
 • 1 hafta 4 gündür.
 • 1 Ay toplam 7 haftadan oluşur. Haftalar numaralandırılarak sayısal değerle belirtilir.
 • 1 Ay 28 gündür. (Yılın son ayı 29 çeker ve o günün adı “Fedang” olup,  1 günlük artık hafta kabul edilir. Sonrasındaki 1. günü tekrar ilk hafta ve ayın ilk günü sayılıp “Cudang” ile başlar)
 • 1 yıl 13 aydır. (1 Yıl 365 Gündür) al Bakiyye Takvimi 1 yıldaki 13 ay isimleri ve sıralaması;
 1. Akay (Aydınlık Ayı)
 2. Buzay (Soğuk Ay)
 3. Foray (Ay Öncesi)
 4. Cay (İlkbahar Ayı)
 5. Tulay (Aşk Ayı)
 6. Kıray (Hasat Ayı)
 7. Buday (Halk Ayı)
 8. Çağay (İşleniş Ayı)
 9. Naray (Yok Ayı)
 10. Maray (Dinlenme Ayı)
 11. Alay (Alım Ayı)
 12. Canay (Can Ayı)
 13. Zıray (Son Ay)
 • 13 yıl 1 döngüden oluşur. (Yıllar hayvan adlarıyla anılır)
 1. Wolgır (Kurt Yılı)
 2. Aljapgır (Kızıl Sincap Yılı)
 3. Asgır (Aslan Yılı)
 4. Asörengır (Yeraltı Canavarı Yılı)
 5. Balwızgır (Bal Arısı Yılı)
 6. Bauçgır (Baykuş Yılı)
 7. Behgır (Deve Yılı)
 8. Bekgır (Kelebek Yılı)
 9. Börgır (Tahtakurusu Böceği Yılı)
 10. Caggır (Solucan Yılı)
 11. Cargır (Tilki Yılı)
 12. Caruçgır (Yarasa Yılı)
 13. Çabakkır (Balık Yılı)
 • 13. yılın sonu bir döngüdür. Her döngü yılı + 3 gün eklemesi yapılır ve 13. yılın 13. ayı 30 +2 gün çeker.
Döngüler Element veya Doğa Nesneleri ile adlandırılır.
 1. Taş      (Taş)
 2. Land   (Toprak)
 3. Su       (Su)
 4. Kalığ  (Hava)
 5. Od       (Ateş)
 6. Odjak  (Odun)
 7. Garaybuhaytaş           (Kömür)
 8. Karağ  (Demir)
 9. Nur     (Işık)
 10. Karayung       (Karanlık)
 11. Hacu   (Altın)
 12. Yel      (Rüzgar)
 13. Maxoşsu         (Oksijen)
 • 13. Yılın son ayının 29. gününün adı  “Fedang”, 30. günün adı “Durnungfe” ve 1., 2. günlerin adları ise “Dobağ For” ve “Dobağ Zırr” şeklindedir. Son hafta içindedir.
 • Sonrası aylar ve sonraki yıllarda yine her ay 28 gün çeker. Bunun nedeni ise güneşin dönüşünü yılda tamamlama süresinin 365 gün + 6 saat olmasıdır. Bu arta kalan 6 saatlik süre 13 yılda 3 gün, 1 saat kadar bir süre etmektedir. Bu sürede 13 yılda bir eklenir.
Asırlar: 13 Döngünün tamamlanması 1 asırdır. 13 döngü - 1 asır, yaklaşık 169 yıldan oluşur. Asırlar sayısal değere göre rakamlarla belirtilir.
Çağlar: 13 Asrın tamamlanması 1 çağdır. 13 asır - 1 çağ, yaklaşık 2197 yıldan oluşur. Çağlar Romen rakamları ile tarih değerinin öncesinde belirtilir.
Başlangıç yılı:  “01” olarak sayılır. Yıllara göre değil, Çağ, Asır ve döngüye göre sayısal değerlendirme yapılır. “Asır-Döngü.Yıl” şeklindedir;1-10.12 (1. Asırda, 10. Döngü, 12. Yıl).
Gün, Ay, Yıl biçimi: I: 21 / 3 / 1-10.12 (1. Çağda: 3. Ayın 21. Günü, 1. Asırda 10. döngünün 12. yılı)

Al Bakiyye Takviminin Diğer Özellikleri

 • Yılbaşı günü, 13. Ayın son günü olan 29. Gündür.
 • Yeni yıl günü ise 1. Yılın 1. Ayının ilk günüdür.
 • Günler gece yarısı başlar ve biter.
 • Her ayın 1. Günü aynı zamanda ayın “Son Dördün” evresine denk gelir.
Başlangıçtan İtibaren 13 Yıllık 1 Döngü ve Miladî Yıl Karşılıkları
  İLERİ GERİ
Başlangıç - 0 31.12.2020 31.12.2020
Yıl 1 01.01.2021 01.01.2019
Yıl 2 01.01.2022 01.01.2018
Yıl 3 31.12.2022 31.12.2018
Yıl 4 31.12.2023 31.12.2017
Yıl 5 30.12.2024 30.12.2016
Yıl 6 30.12.2025 30.12.2015
Yıl 7 30.12.2026 30.12.2014
Yıl 8 30.12.2027 30.12.2013
Yıl 9 29.12.2028 29.12.2012
Yıl 10 29.12.2029 29.12.2011
Yıl 11 29.12.2030 29.12.2010
Yıl 12 29.12.2031 29.12.2009
Yıl 13 28.12.2032 28.12.2008
Yıl 1 31.12.2033 31.12.2007
Örnek: 27.12.2014 tarihi, al Bakiyye takviminde 27.13.6 şeklindedir. Al Bakiyye takvim yazımına göre ise; “I: 27/13/0-0.6” (I. Çağda 0. Asrın 0. Döngüsünün 6. Yılında 13. Ay, 27. Gün)

Al Bakiyye Takviminde Önemli Gün ve Bayramlar

 • Yeni Yıl: Her 1. yılın ilk günü
 • Yılbaşı: Her yılın son ayının 29. Günü
 • Nevruz-İlk Baharın Gelişi: Her yılın 3. Ayının 26. Günü

Al Bakiyye Takviminde Burçlar

Al Bakiyye takviminde burçların belirlenmesi yalnızca bir yıllık süreçte hesaplanmaz. Çağ içerisinde 13 asrın 13 döngüsündeki 13 yıla ve her yıl içindeki 13 aya ve haftaya göre hesaplama yapılır. Ayrıca içinde bulunulan anın (al Bakiyye takvim gününe göre) ay ve güneş hareketleri dâhil edilerek hesaplanır. Yorum gidişat biçimini ise içerisinde bulunulan ayda yaşanılan jeolojik, astrolojik veya coğrafi yaşanılan olaylar belirler. Deprem, sel, toprak kayması, ay tutulması vb. durumlar olumsuz - kötüye yönelik yorumlama gerektirirken, lapa lapa yağan kar, yeşillerin büyümesi, güneşli hava vb. olumlu - iyiye yönelik yorumlama gerektirir.

Gün Özellikleri

Cudang:         Fikirlere saygınlık, aynı fikirde olma, saygılı davranma
Bedang:          Çalışkanlık, çalışma ve akademik araştırma
Bodang:          Şefkat gösterme, merhametlilik
Hudang:         Selamlama, görme ve tanıma, tanışma
Fedang:          (Yılda sadece 1 gündür.) Bayram, tatil, kutlama
Durnungfe:     (13 yılda sadece 1 gündür.) Bayram, tatil, eğlence, keyif çatma
Dobağ For:     (13 yılda sadece 1 gündür.) Yenilenme, güçlenme
Dobağ Zırr:    (13 yılda sadece 1 gündür.) Yorgunluk, bitkinlik, sıkılma

Ay Özellikleri

 1. Akay: Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar. (Renk: Beyaz)
 2. Buzay: Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür düşünceli, gururlu. Uzun yaşar. (Renk: Şeffaf-Saydam)
 3. Foray: Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli. (Renk: Sarı)
 4. Cay: Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür. (Renk: Gri)
 5. Tulay: Duygusal, hayalci, önder, ufku açık, mistik konulara meraklı, karamsar, yaratıcı. Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli. (Renk: Pembe)
 6. Kıray: Şair, sanatçı, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik, duygusal. (Renk: Yeşil)
 7. Buday: İyi yürekli, baskıcı, tatlı dilli, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci. (Renk: Kırmızı)
 8. Çağay: Huzursuz, gururlu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın. (Renk: Siyah)
 9. Naray: İdare sahibi, gururlu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici. (Renk: Parlak Beyaz-Gri)
 10. Maray: İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için ömür boyu çalışır. (Renk:  Bordo)
 11. Alay: Hassas, mantıklı, dürüst, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven. (Renk: Kahverengi)
 12. Canay: İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı. İyimserlik ve karamsarlık aynı anda gözlenir. (Renk: Mavi)
 13. Zıray: Ekonomi, sanat ve edebiyata yetenekli, dürüst, insancıl, yaratıcı, otoriter. Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, şanslı, gururlu, hassas, gelenekçi. (Renk: Turuncu)

13 Yıl Özelliği

 1. Wolgır (Kurt Yılı): Sadakat, hissiyat. Kötülüğe izin vermemek.
 2. Aljapgır (Kızıl Sincap Yılı): Hareket, sezgi.
 3. Asgır (Aslan Yılı): Atılganlık, kavga.
 4. Asörengır (Yeraltı Canavarı Yılı): Saygı, hürmet, korku. Kötü sayılan iş yapma, fitneci, tehditkarlık.
 5. Balwızgır (Bal Arısı Yılı): Talih, zenginlik.
 6. Bauçgır (Baykuş Yılı): Sakinlik, akıl, bilinç.
 7. Behgır (Deve Yılı): İsyan, cimrilik.
 8. Bekgır (Kelebek Yılı): Merhamet, korkaklık.
 9. Börgır (Tahtakurusu Böceği Yılı):
 10. Caggır (Solucan Yılı): Eğlence, kurnazlık.
 11. Cargır (Tilki Yılı): Atılganlık, kavga.
 12. Caruçgır (Yarasa Yılı): Karmaşa ve sükunet.
 13. Çabakkır (Balık Yılı): Sevgi, dürüstlük, çokluk, Mülk elde eden, hüküm veren.

13 Döngü Özelliği

 1. Taş (Taş): Sertlik, sağlamlık
 2. Land (Toprak): Bereket, verimlilik
 3. Su (Su): Temizlik, açıklık, akıcılık, hız,
 4. Kalığ (Hava): Temizlik, ferahlık, rahatlık
 5. Od (Ateş): Fız, öfke, şiddet, hiddet, azim
 6. Odjak (Odun): Faydalılık, bilinçsizlik
 7. Garaybuhaytaş (Kömür): işlevsel, bakımsız, faydalı
 8. Karağ (Demir): Güç, gösteriş, azamet, değerlilik
 9. Nur (Işık): Temizlik, bilgelik, yarar, bereket
 10. Karayung (Karanlık): Karamsarlık, öfke, acı, hüzün, kaos, ölüm
 11. Hacu (Altın): Değer, pahalılık, işlevsellik
 12. Yel (Rüzgar): Hız, temiz, ferahlık, huzur
 13. Maxoşsu (Oksijen): Sorumluluk,ek iş, başarı, imtihan

13 Asrın Özelliği

 1. Savaş
 2. Barış
 3. Zafer
 4. Yenilgi
 5. Sömürü
 6. İntikam
 7. Keşif
 8. Felaket
 9. Başarı
 10. Yenilik
 11. Bilim
 12. Teknoloji
 13. Tarım

13 Çağ Kişi Özelliği

 1. İstifadeci
 2. Lider Ruhlu
 3. Çaresiz
 4. Azimli
 5. Korkak
 6. Öfkeli
 7. Dindar
 8. Acımasız
 9. Güçlü
 10. Dinsiz
 11. Korkusuz
 12. Azgın
 13. Uyumlu

Ayın Evreleri

Yeni Ay: Güneş battıktan sonra ufkun üstünde hilal biçiminde görülen ilk evredir. Huzur, mutluluk ve bereket evresidir.
İlk Dördün: Yeni ay durumundan bir hafta sonra görülen yarım daire biçiminde görüldüğü evredir. Başarı, enerji ve huzur evresidir.
Dolunay: İlk dördün durumundan bir hafta sonra daire biçiminde görülen evredir. Ay’ın 15′inde Ay dolunay biçimini alır. Tehlike, korku, arsızlık, kıtlık, kaos evresidir.
Son Dördün: Dolunay şeklinde bir hafta sonra ayın yarısı yarım daire şeklinde görülür. Durağan, sade, basit evresidir.
Eski Ay: Yeni Ay evresinden yaklaşık 28 gün sonra Ay’ın yine hilal biçiminde görülmesidir. Yenilenme, enerjik olma evresidir.
Kavuşum: Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. Bu gün karanlık yüzü Dünya’ya dönük olur. Bu nedenle Güneş ışınlarını Dünya’ya yansıtmadığı için Dünya’dan görülmez. Kavuşum evresinde birgün sonra Yeni Ay durumu oluşur. Karamsarlık, alınganlık, çekimserlik evresidir.

Burç Adlandırması

Burç adları; 1 Çağın 1. Asrında “Land” döngüsü “Wolgır” yılı Foray’da Cudang.
“1. Çağ, 1. Asır: Land (Toprak) - Wolgır (Kurt)’da Foray Cudag” genel burç adlandırması olsa da genel itibariyle kişinin doğduğu yıl ve ay temel alınarak belirtilir. Yukarıdaki veriye göre Wolgırforay Burcu.

Burç Hesaplama

Al Bakiyye takvimi verilerine (Gün/Ay/Çağ/Asır-Döngü.Yıl) göre kişinin doğduğu zamanın değerlerine göre özellikler alınır ve o dönemdeki ay evresine ve güneşin konumuna göre özellikler belirlenir.
Misal - 09.12.2019 yılı Burç Hesaplaması:
(0 - Başlangıç yılı da 1. değerle aynı kabul edilir.)
 • Bu yıl “Forfang” (Başlangıç öncesi) çağıdır. 01.01.2020 Başlangıç noktası, 31.12.2020 de başlangıç sonu kabul edildiği için 31.12.2019 itibarıyla tarih geriye doğru işler. Bu yüzden de miladi takvimde aralık ayı, al Bakiyye takviminde ilk aya, yani “Akay” ayına tekabül ederek başlar.
 • 31.12.2019 = I: 1/1/0-0.1 (1. Çağda 1. gün, 1. ay ve 0. asırda 0. döngünün 1. yılı)
 • 09.12.2019 = I: 23/1/0-0.1;
  • 1. Çağ: İstifadeci
  • 1. Asır: Savaş
  • 1. Döngü-Taş : Sertlik
  • 1. Yıl - Wolgır (Kurt): Sadakat, hissiyat. Kötülüğe izin vermemek.
  • 1. Ay-Akay: Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar.
  • 23. Gün - 3. güne yani Bodang gününe denk gelir: Şefkat gösterme, merhametlilik.
  • Ay ise “Son Dördün” evresindedir: Durağanlık, sadelik, basitlik.
Bu durumda I: 23/1/0-0.1 (09.12.2019)’de doğan kişinin Taş - Kurt Döngüsel Yılında burç özellikleri;
 • İstifadeci, savaş yanlısı, sert yapılı, sadakat ve kötülüğe izin vermeyen, kızgın, ısrarlı, öfkeli ve aynı zamanda şefkat gösteren, sade, basit karakterde bir kişiliktir. Burç adlandırması ise “Wolgırakay” şeklindedir.

Günlük Burç Yorumlaması

Kişinin tüm değerleri işleyip, imgeleri yorumlamasına bağlıdır. %80 oranında yorumlamalar birçok kişinin özgün yorumlaması ile aynı olacaktır. Aynı zamanda her gün, her ay ve her yıl birbirinden farklı kıstas, özellik ve burç özelliklerine, yorumları ulaşmak mümkündür. Gün, hafta ve ay yorumlamaları ise içerisinde bulunulan yıl ve ayın temel özelliklerine ek olarak içerisinde bulunulan AY içinde yaşanılan astrolojik, Jeolojik ve Coğrafi olaylara bağlı yorumlanmaktadır. Yaşanılan söz konusu ay içerisinde görülen deprem, sel, yıldırım düşmesi vb. olayların normal durumlardan daha fazla olması yorumlamanın da olumsuz - kötücül olacağını gösterir. Aynı şekilde havanın ılık - güneşli, toprağın bereketli, felaketlerin az olması gibi olaylar da yorumlamanın olumlu - iyimser olacağını gösterir.

Uğur - Şans - Müjde ve Bereket Zamanı

Al Bakiyye takviminde Cudang ile Miladi takvimdeki Cuma günü aynı denk gelirse uğur, şans ve bereket getirir. Örneğin 6.08.2021 Cuma gününe denk gelir. Al Bakiyye takviminde ise 25 / 9 ile Cudang gününe denk gelir. O gün bereket, uğur ve şans getirecek mübarek günlerdendir. Ayrıca hayırlı bir müjdeli haber alınması da muhtemeldir.

Burç Simgelendirmesi

Burç simgelendirmesi burcun bulunduğu ayın renginde yıl hayvanının figürü ve döngü elementi üzerine konulmasıdır.
Örnek: Wolgırakay Od Döngü Burcu

Kaynaklar

Al Bakiyye Takvimi Detayları (Excel)
Al Bakiyye takvimine göre 2020 - 2025 arası yıllarda ay ve günler tablosu
 

"Al Bakiyye Gündizgeç"
Kategori: Temel Bilgiler | Ekleyen: jungnet (08.12.2020) W
Gösterim: 42 | Etiketler: takvim, artificial calendar, al bakiyye takvimi, burçlar, yapay takvimler | Değerlendirme: 5.0/1
Yorumlar: 0
avatar