close

Yazım Kuralları ve Noktalamalar (Ya Rulelyazung mi Nokungat)
Yazım Sistemi: Alfabesi

Al Bakiyye Latin kökenli alfabe yazım kuralları oldukça basittir. Yazım sistemi ve alfabe kullanımı özgürce olduğu için yazımı yapılan alfabe sisteminin kuralları geçerlidir. Standart olarak kabul edilen Latin harf sisteminde ise önem arz eden bazı yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir; 

  • Özel ve Artikel alan tüm isimler Büyük harfle başlar. 

  • Cümlenin ilk sözcüğü Büyük harfle başlar. 

  • Birleşik kelimeler aynı ses-harf yanyana gelmesi durumunda “y, ğ, h, x” gibi kaynaştırma harfleri alır. 

  • Sayı, saat gibi rakamsal değerlerden sonra gelen ekler tırnak işareti (‘)  ile ayrılır; (10.00’fi, 1’ng…)

  • Soru, edat, yardımcı fiil, modal fiil, artikel vb. ekler ayrı yazılır. 

  • Sessiz harf ile başlayan isimlerin artikelleri bitişiklik kuralına göre yazılabilir; El Barq = “Eb Barq” veya “Eb’barq” (Ev) şeklinde de yazılabilir. Anlamsal olarak hiçbir farklılık olmayıp, sadece vurgu ve sesletim olarak süsleme söz konusudur.


Noktalama İşaretleri (Nokungat)

Yazım sistemine uygun noktalama işaretleri kullanılır. Standart uygulamada aşağıda belirtilen noktalama işaretleri yaygın olarak kullanılır. 

Nokta (.)

Uzun Çizgi (_)

Virgül  (,)

Artı  (+)

Noktalı Virgül (;)

Veya  - Yada (/)

İki Nokta (:)

Duraksama  (°)

Üç Nokta (...)

Onay  (✓)

Soru İşareti (?)

Red  (✕)

Ünlem İşareti (!)

Tırnak İşareti(“  ”)

Kesme İşareti (‘)

Parantez (Ayraç (( ))

 

Kısa Çizgi ( - )


Kategori: Dilbilgisi | Ekleyen: jungnet (23.10.2020)
Gösterim: 38 | Etiketler: hurayca noktalama, yazım kuralları, noktalama kuralları, noktalama işareteri | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar