close
Kategoridekiler: 42
Gösterilenler: 36-40
Sayfalar: « 1 2 ... 6 7 8 9 »

Sort by: Tarih · İsim · Değer · Yorum · Gösterim

3 farklı şekilde sıfat yapılabilir.

  • İsim önü: Teze Barq  (Yeni ev)
  • İsim sonu: Barq-ıteze (Yeni ev)
  • Artikelli bütünleşik: Barqelteze  (Yeni ev)
  • Sıfat-İsim bütünleşik: Tezenbar
Devamı/Aşaran
Dilbilgisi | Okuma: 770 |

Artikel, Türk dillerinde bulunmayan, Almanca ve İngilizce gibi dillerde bulunan yapıdır. Al Bakiyye yapay dilinde artikel mevcuttur. Cinsiyet değil, işlev ve yapı nitelendirmesi için kullanılır. Türkçede artikel sözcüğü için belirteç de denilmektedir. 

Dilbilgisi | Okuma: 691 |

Ad ve yaş sormalar da diğer doğrudan soru yapımı gibidir ve cümle olmaksızın soru adılları ile yapılır. 

Adın ne? : Ad Nû veya Nû Ad?

Yaşın Kaç? : Uli Nic veya Nic Uli?

Benim adım Atilla : Min Ad ist Atilla.

Benim yaşım 23 : Min Uli ist 23.

Dilbilgisi | Okuma: 673 |

İsmin halleri neredeyse tüm dillerde var olan isim yapılarıdır. Bir ismin durumunu nitelendirir. Yönelimi, bulunma veya ayrılmayı bu durum belirtir. Hûraycada ismin halleri Türkçeden çok daha fazladır. İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan ve birtakım eklerden oluşan, belli kurallar ekseninde işlevsellik gösteren yapılardır. Cümlede isimler çeşitl

Dilbilgisi | Okuma: 823 |

Not: Tüm artikel alan isimlerin ilk harfi büyük yazılır. 

2 tür isim vardır; Özel isim ve Cins isim. Bunların tekil, çoğul, çekimli ve çekimsiz yapıları vardır. Al Bakiyye'de tüm isimler artikellerle kullanılabilecek ve fiil görevi üstlenebilecek yapıdadır. Yazar ve anlatıcı anlatım t

Dilbilgisi | Okuma: 697 |


1-5 6-10 ... 26-30 31-35 36-40 41-42