close
Kategoridekiler: 12
Gösterilenler: 1-5
Sayfalar: 1 2 3 »

Sort by: Tarih · İsim · Değer · Yorum · Gösterim

Al Bakiyye takvimi, yapay olarak al Bakiyye diline özgü geliştirilmiş güneş esaslı bir takvimdir. Gelişimi devam etmektedir.
01.01.2020 - 01.01.2021 arasını “0” olarak kabul eden ve başlangıç tarihi miladi takvime göre 01.01.2021 olan takvimdir. Bu tarihten itibaren “1/1/0-0.1” (0 asırda, 0 Döngünün 1. yılı; 1. Ayın 1. Günü) şeklinde sıralama başlar. “0” k
Devamı/Aşaran
Temel Bilgiler | Okuma: 1545 |

Yapay yazılım dili

ALP, al Bakiyye dili temel alınarak geliştirilen yapay bir yazılım dilidir. Tüm işlev, değer tanıma ve etiketler al Bakiyye diline göre tasarlanmış ve oluşturulmuştur.

Temel Bilgiler | Okuma: 1081 |


Al Bakiyye yapay dili, diğer birçok doğal, yapay ve sanatsal dilden farklı olarak özgür ve çeşitliliği benimseyen bir dildir. Kişi, yazar ve konuşmacının arzına uygun kullanım olanakları mevcuttur. Alfabe kısıtlaması, cümle dizilimi ve cümlede sözcük yerleşimi belli sınırlamalara tabi değildir. Ayrıca soru, olumlu, olumsuz, sıfat, yan cümle, tamlama vb. cümle yapılarında birden fazla ek seçenek ve

Gerek yapı, gerek bağlı bulunduğu dil ailesi ve türü bakımından Al Bakiyye yapay dilinin birtakım farkları ve kendisine özgü özellikleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır; 

Bir kelime veya ifade seslendirirken karşı tarafa doğru harf yazımı belirtmek için kullanılan harf kodlama sistemidir.


1-5 6-10 11-12