close

Al Bakiyye Dilinde "Hayırlı Yolculuklar" Nasıl Denir?

Cevap:
Al Bakiyye, bu tarz ifadelerde dilek-istek durumu olduğu için dilek kip eki "-ay" ile işlem sağlanır. Önce sözcükleri ele alalım; 
Hayırlı, Hayır: Hayr (てર)
Yol: Yol (ᕴ⧽)
Yolcu: Yolman (ᕴ⧽MƝ)
Yolculuk: Yolmanç (ᕴ⧽Mλ)
Al Bakiyye, bu tarz ifadelerde "Hayırlı Yollar, Yolda olma eylemi iyi olsun" gibi manalara gelecek ifadeler oluşturulur. 
Kuşkusuz birden fazla ifade etme yöntemi vardır. Ancak burada sıfat tamlamasıyla belirtelim. 
Sıfat+tamlama eki+isim+dilek kipi 
Hayrenyolay veya Hayranyolay


* Birden fazla anlatım ve ifade etme yöntemi olduğunu tekrar vurgulayalım. Burada sadece sıfat tamlamasının tek bir formu ile gösterdik. Siz, daha farklı yöntemlerle de bu olguyu ifade edebilirsiniz.