close
Kategoridekiler: 1
Gösterilenler: 1-1

Sort by: Tarih · İsim · Değer · Yorum · Gösterim

Cümlede Tevil - Yorumlama (Tevilet el Sözlem)

Ana cümlenin yorumlanmasını, ek görüş belirtilmesini sağlayan anlatım türüdür. Tanıtım ve ek görüş belirtme amacıyladır. Kanıt ve ispat zorunluluğu yoktur. 

“kio, aşaran, bêle, hemfi”

Devamı/Aşaran
Edebi Türler | Okuma: 825 |