close
Kategoridekiler: 4
Gösterilenler: 1-4

Sort by: Tarih · İsim · Değer · Geçiş

İçindekiler
Al Bakiyye Takvimi Özellikleri    2
Al Bakiyye Takviminin Diğer Özellikleri    4
Al Bakiyye Takviminde Önemli Gün ve Bayramlar    5
Al Bakiyye Takviminde Burçlar    5
Gün Özellikleri    5
Ay Özellikleri    5
13 Yıl Özelliği    6
13 Döngü Özelliği    6
13 Asrın Özelliği    7
13 Çağ Kişi Özelliği    7
Ayın Evreleri    8
Burç Adlandırması    8
Burç Hesaplama    8
Günlük Burç Yorumlaması    9
Uğur - Şans - Müjde ve Bereket Zamanı    9
Burç Simgelendirmesi    9
Al Bakiyye Takvimi Başlangıç Noktası    10
Kaynaklar    10

 
Öğretim Kitapları | Transitions: 0 | Date: 09.12.2020

İçindekiler
The Features of the Al Bakiyye Calendar    2
The Other Features of the Al Bakiyye Calendar    5
The Holidays and Special Days in al Bakiyye Calendar    5
The Horoscope in al Bakiyye Calendar    5
Day Features    6
Month Features    6
13 Years Features    7
13 Periods Features    7
13 Centuries Features    7
13 Age Personal Features    8
The Phases of the Moon    8
Zodiac Naming    9
Horoscope Calculator    9
The Dairly Comments of the Horoscope    9
Luck - Time of Good News and Blessings    10
Zodiac Symbol    10
Al Bakiyye Calendar Starting Point    10
Sources    10
 
Öğretim Kitapları | Transitions: 0 | Date: 09.12.2020

"A'dan Z'ye Al Bakiyye Kılavuz Kitabı" Eserin Türkçe dilindeki sürümüdür. 

Al Bakiyye Yapay Dilinin hazırlanmış ve gerekli birçok detayı A'dan Z'ye işleyen 3. sürüm kitaptır. Al Bakiyye ile ilgili temel Türkçe kaynaktır. Dil bilgisi, alfabe, ilgili bağlantılar, örnekler vb. birçok bilginin Türkçe olarak işlendiği ve Al Bakiyye dilini öğretmeyi amaçlayan kaynak kitabıdır. 
Öğretim Kitapları | Transitions: 0 | Date: 23.10.2020

"A'dan Z'ye Al Bakiyye Kılavuz Kitabı" Eserin İngilizce dilindeki sürümüdür. 

Al Bakiyye Yapay Dilinin hazırlanmış ve gerekli birçok detayı A'dan Z'ye işleyen 3. sürüm kitaptır. Al Bakiyye ile ilgili temel Türkçe kaynaktır. Dil bilgisi, alfabe, ilgili bağlantılar, örnekler vb. birçok bilginin Türkçe olarak işlendiği ve Al Bakiyye dilini öğretmeyi amaçlayan kaynak kitabıdır. 
Öğretim Kitapları | Transitions: 1 | Date: 21.10.2020