close

İsmin Hâlleri (Adın Yağdayen)
Yazım Sistemi: Alfabesi

İsmin halleri neredeyse tüm dillerde var olan isim yapılarıdır. Bir ismin durumunu nitelendirir. Yönelimi, bulunma veya ayrılmayı bu durum belirtir. Hûraycada ismin halleri Türkçeden çok daha fazladır. İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan ve birtakım eklerden oluşan, belli kurallar ekseninde işlevsellik gösteren yapılardır. Cümlede isimler çeşitli görevler kazanmasını sağlayan isim eklerine ismin hal ekleri nedinir. 

7 Temelli İsmin Hâlleri Ek Form Tablosu

Kök İsim: Çomra (Ağaç)

  Ön Artikel Son Artikel Artikelsiz Edat Relatif Olwan

Yalın 

Lâ Çomra

 

Çomra

     

Belirme (i)

Lâ Çomrasiy

Çomrariy, Çomrasiy, Çomraiy

Çomraiy

     

Yönelme (e)

Lâ Çomrağa

Çomraıya

Çomrağa

Zu lâ Çomra / Tu lâ Çomra 

Çomra kio foran.

Foran olwan Çomra

Bulunma (fi)

Lâ Çomrafi

Çomraiyfi

Çomrafi

in Çomra, Efi Çomra

Çomra kio zeşbol

Zeşbol olwan Çomra

Ayrılma (fin)

Lâ Çomrafin

Çomraiyfin

Çomrafin

 

Çomra kio goldir

Goldir olwan Çomra

İlgi (nın, řiy)

Lâ Řiyçomra / Lâ Çomranın

Řiyçomraiy

Çomraiynın

Çomranın / Řiyçomra

     

Vasıta (len)

Lâ Çomralen

Çomraiylen

Çomralen

Mit lâ Çomra / Wit lâ Çomra

Çomra kio vaslam

Vaslam olwan Çomra


Yalın Hal

-

Ya Barq

Ev

Belirtme (i)

iy, siy, riy

Barqiy

Evi

Yönelme (e)

a - e

Ya Barqa

Eve

Bulunma (de)

fi

Ya Barqfi

Evde

Ayrılma (den)

fin / fik

Ya Barqfin

Evden

İlgi (in/ın)

ın - in

Ya Barqın

Evin

İlgi - nın

řiy

Ya Řiybarq

Evin

Vasıta (yla)

len - lan

Ya Barqlan

Ev ile

Dişil

e, -çe

Mutetmene. Ulça

Bayan Öğretmen. Kız evlat

Çoğul

ler, -lar, -en, 

Mutetmenler, Mutetmenen

Öğretmenler

Çoğul

gêân

Mutetmengêân

Öğretmen Nesilleri, Öğretmen oğulları

Çoğul Topluluk

at

Algazgırat

Hayvanlar topluluğu

Çoğul Çift

eyn

Çarağayn

Ayakkabılar (Çift)

Soy-Kök

î

Mutetmenî, Çomraî, Türkî, Tüğükî

Öğretmen soyundan, Tahta-Kereste, Türk soyu, Tarihî

Kavuşma Sıfat

up

Barqup, kutup, Bilkuup, Başarup

Evli,mutlu, Bilgili, Başarılı

Ait Olma

ânê

Mutetmenânê, Okulânê, Minânê, Bargânê, Uçmağânê

Öğretmene ait-dahil, Okula ait, Bana ait (Benimki), Evinki, Cennetinki

Bir Yere Ait Olma

yal

Cermenyal, Erzurumyal, 

Almanyalı, Erzurum'lu

Yer-Aitliği

iyye

Mutetmeniyye, Türkiyye, Cermeniyye

Öğretmene ait yer, Türk'e ait yer, Alman'a ait yer

Yaşanılan Yer Aitliği

astan

Mutetmenastan, Tatarastan, Türkastan

Öğretmenin yaşadığı yer.Tatarların yaşadığı yer, Türkün yaşadığı yer.

Mekan Aitliği

ya

Mutetmenya, Umsurya, Cermenya

Öğretmen ülkesi, Ütopya (Hayali Ülke) Alman ülkesi

Toprak Parçası Aitliği

land

Mutetland, Cermenland

Öğretmen yurdu, Alman yurdu

Yer-Mekan: Bulunma

yut

Imrazyut, Kobruyut, Baryut

Hastane, Depo, Barınak

Yer-Mekan: İşlenme

hane

Mutethane, Betikhane

Dershane-Okul, Kütüphane

Eylem Yeri

tay

Çamratay, Savaştay, Azıtay, Bağtay, Oruçtay

Orman, Savaş meydanı, Şeytan çağırma yuvası, Balo, İftar Ziyafeti

Olumsuzluk: İstenmeme

Ñâ

Ñâmutetmen, Ñâmenler, Ñâhoş, Ñâsev, Ñâçuk!

İstenmeyen öğretmen, İstenmeyen insanlar, hoşlanılmayan, sevilmeyen, Çıkma!

Olumsuzluk: Eksiklik

jıg

Mutetmenjıg, Araybajıg, Kutjıg

Öğretmensiz, Arabasız, Mutsuz

Olumsuz: Ters Eylem

bi

Bimutet

Öğretmesiz, Biuğma, Bihoş

Olumsuz: Karşıt-Zıt

anti-

Antimutetmen, Antiislam

Öğretmen karşıtı, İslam karşıtı

Dışında Olma

gayřiy

Gayřiymutetmen, Gayřiyhegget, Gayřiyislamdekmen

Öğretmen dışında, Gerçek dışı

Yanlış-Hata

yan

Yanmutet, Yanunert

Hatalı öğretmek, Yanlış anlamak

Harici Olma

haricen

Haricenmutetmen, Haricenbetik

Öğretmen harici, Kitap harici

Dışı Olma

İm

İmtormu, İmtöre

Hayat dışı, Yasa dışı

Korku 

gorbi

Yürgügorbi, Uçgorbi, Elsegorbi

Yükseklik korkusu, Uçma korkusu, Sosyal fobi

Kab-Çanta

ğa

Parayğa, Yaznançğa, Betikğa, Malğa

Cüzdan, Kalemlik, Kitaplık, Poşet

Eylem Yapan

men

Mutetmen, Kulutmen

Öğretmen, Köle

Eylemsel Nitelik

mend

Mutetmend, Savaşmend

Öğretme kabiliyeti olan kişi, Eli silah tutan kişi

Eylem Uzmanı

kâr

Mutetkâr, Yapıtkâr

Öğretim uzmanı-usta öğretici, Sanatkar

Eylemci

ğan

Mutetğan, okuğan

Öğreten, okuyan

Yapımcı

ar, er

Muteter, Yazar

Öğretici, Yazar

Uğraşıcı

Mutetkjı, Satjı

Öğretici, Satıcı

Erişken-Uzman

can

Bilcan, Wetcan, Tancan

Bilge-bilgin, Yetkin, Tanık

İlgililik

dar

Mutetdar, Kökençdar, Gökelemdar

Öğretmekle ilgilenen, Etimoloji iele ilgilenen, Astronomi ile ilgilenen

Dileyen: 

enşa

Enşamin, Enşaallah

Ben dilerim, Allah diler

Dileyen: 

meşa

Meşamiz, Meşailteber

Dilersem, Vali dilerse

Fazla Meyil

gend

Çıkgend, Girişgend, Konaşgend

Çıkmaya meyilli, Girişken, Konuşkan

Kusursuzluk

Sûbhaynû

Sûbhaynûmutetmen, Sûbhaynûbarq, Sûbhaynûadam

Kusursuz öğretmen, kusursuz ev, kusursuz adam

Usul-Tarz

alâ

Alâmutetmen, Alâtürk

Öğretmen tarzı, Türk usulü

Eylemsel Zaman

gâh

Mutetgâh, sehergâh

Ders vakti, Seher vakti

İşleme Zamanı

leyn

Mutetleyn, Okşayleyn, 

Öğretim vakti, Akşam vakti

Sürdürme-Devam

ber

Berokşay, berbetik

Akşamın devamı, kitabın devamı

Sıralama

ng

Bereng, Keyeng

Birinci, İkinci

Felsefi Bilimsel

Kökenç, İnanç, Günenç, Ukumenç, Ağınç, Gizlenç

Etimoloji, İnanç, Kronoloji, İdeoloji, Psikoloji, Elektrik, Mahremiyet

Uysal-Uygun

jıl

Barqjıl, Adamjıl

Evcil, İnsancıl

Kavramsal-Bilim

sal, sel

Barqsal, Tilsel, Ketsel, Doğelemsel, Sayızsal

Evsel, Dilsel, Kimyasal, Fizik, Matematik

İzm-Felsefi Düşünce

wûs

Atamalwûs, Elselwûs, Sofiwûs, Türkwûs, İslamwûs

Kapitalizm, Sosyalizm, sofizm, Türkçülük, İslamcılık

Yöntemsel Bilim

iyat

Mutetmeniyat, İslamiyat, Eseriyat, Adamiyat, Türkiyat

Öğretmenlik adabı, İlahiyat, Eser ilmi, Biyoloji, Türkoloji

Soyut Bilim

taj

Anıztaj, Elseltaj, İgetaj, 

Mitoloji, Sosyoloji, Ruh Bilimi

Somut Bilim

elem

Gökelem, Yerelem, Tıpelem

Astroloji-Astronomi, Arkeoloji, Tıp

Araç-Gereç

gaç, geç

Süzgeç, Barıngaç, Yatgaç, Bilkusaygaç, 

Süzgeç, Pansiyon, Yatak, Bilgisayar

Kılıf-Alet-Parça

lok, luk

Başlok, Sulok, Damğaluk, Sözlök

Başlık, Suluk, Alfabe, Sözlük

Parça-Küçültme

cux

Mutetmencux, Sözcux, Taşcux

Stajyer, Sözcük, Çakıl

Üvey-El Gariplik

laç

Analaç, Atalaç, Ağalaç, Balalaç, Ullaç

Üveyanne, üveybaba, üveyabi, üveyçocuk, üvey evlat

Yavru

zade

Asgırzade, Kapgırzate, Mehmetzade, Çomrazade

Aslan yavrusu, kaplan yavrusu, Mehmet'in oğlu, Ağaç fidanı

Yandaş-Fanatik

daş

Mutetmendaş, Yurtdaş, Cermendaş,  Fenerbahçedaş

Öğretmen sever, Yurt sever, Alman hayranı, Fenerbahçe hayrafı-fanatiği

Benzeşmek

gil

Mutetmengil, Algazgırgil

Öğretmenleşmek, Hayvanlaşma

Benzeş-Yansı-Savunucu

dek

Türkdek, İslamdek, Baladek, Akdek, Atamaldek, Elseldek, Sofidek, Nurdek, Hırdek, Vızdek

Türkçü, İslamcı, Çocuksu, Beyazımsı, Kapitalist, Sosyalist, Sofi, Işıltı, Hırıltı, Vızıltı


Kategori: Dilbilgisi | Ekleyen: jungnet (23.10.2020)
Gösterim: 29 | Etiketler: ismin halleri nedir, ayrılma hali, isimler, bulunma hali, ismin halleri, Al Bakiyye ismin halleri, hal ekleri | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar