close

Ülke-Millet (Ülke-Ulus)
Yazım Sistemi: Alfabesi

Ülke, ulus ve devlet isimlerinde temel kaide ilgili ülke insanlarının kendilerine hitap ettiği isimlendirmedir. Bazı ulus, dil ve ülke isimleri ise bölgesel şartlara göre adlandırılmıştır. Dil ve ülke adı, ulus adına getirilen ekler ile gerçekleştirilir. Bu yüzden ilgili ulusun kendisini adlandırdığı sözcükler aynı zamanda Hûraycada kullanılır.  Sözlüğe kabul edilen ülke, ulus ve dil adları dışındakiler aşağıdaki tabloya ve ülke-ulus türet kuralına göre işlenir.

Not: Alman, İngiliz, Türk gibi sözlükte kabul gören formlara ek olarak bu uluslar için aynı zamanda temel ülke-ulus-dil oluşturma kuralı da uygulanabilir.

Ulus Adı Belirleme-Türetme Kuralı

Hûraycada ulus isimleri doğrudan ulusun kendi dilinde kendini ifade ettiği gibidir. Fakat bu durum bazı benzer sözcük ve ulus isimleriyle karışıklık oluşturabileceği için ulus isimleri her daim “-Ña” harfi ile bitmelidir. Ayrıca özel bir nitelendirme atfetmek için de artikel kullanılmalıdır. Ulus isimleri kök haliyle kullanılacaksa ulus artikeli “Lil” kullanılmalıdır. Ulus adının başında ayrı veya bitişik kullanılabilir. Ayrıca mevcut isim artikelleri ile de kullanılabilir. Örnek; “el Türkña”, “Lil Doyçña” ...

Not: İlgili ulus dilindeki ulus adı, sesletim ve yazım olarak “Al Bakiyye” ya uyarlanmalıdır.

Örnek: Almanlar kendi dilleri Almancada kendilerini “Deutsch” olarak adlandırırlar. Al Bakiyye “Cermen” olarak nitelendirildiği gibi, Ulus yapma kuralına göre de adlandırma sağlanmaktadır. Almanca kökenli “Deutsch” sözcüğü, doğrudan alınmaz, sadece okunuşu alınıp,Al Bakiyye’ye uyarlanır. Bu durumda ise “Lil Doyçña” şeklinde olur. (Lil + Ulusun okunuş biçimi + ña)


Ülke – Ulus – Dil Adlandırma ve Türetek Ekleri

Öncelikle ulus adı belirlenmelidir.
Ulus: Alman (Lil Doyçña)

Nitelik Ek Al Bakiyye Türkçe

Ulus Oluşturma

-ña

Lil Doyçña

Alman

Ülke Oluşturma

-ya

Doyçya

Almanya

Yurt Belirtme

-land

Doyçland

Alman Yurdu

Ulusundan Belirtme

-î /- ñaî

Doyçî / Doyçñaî

Alman Ulusundan

Diyar Belirtme

-astan

Doyçastan

Alman Diyarı

Aidiyet, Memleket

-yal

Doyçyal

Almanyalı

Dil Belirtme

-ce, -ca

Doyçca

Almanca

Dil Belirtme

Til-i..ña.

Til-idoyçña

Alman Dili

Alman Ulusu için ayrıca sözlükte kabul gören yapı:

Alman :                  Cermen

Alman Ülkesi :       Cermenya

Alman Yurdu:        Cermenland

Alman Ulusundan :    Cermenî

Alman Diyarı :       Cermenistan

Almanyalı :            Cermenyal

Alman Dili:         Til-icermen

Bazı Ülke, Ulus ve Dil Adları

Türkçe Ulus Dil Ülke

Rus, Rusça, Rusya

Urusña

Urusca

Urusya

Kanadalı, Kanadaca, Kanada

Kanadyan, Kanadña

İngilizce

Kanadya

Çinli, Çince, Çin

Zongwenyal, Zongwenña

Zongwence

Zongwenya

Arap, Arapça, Arabistan

Êrabiña

Êrabica

Êrabiastan

Hint, Hintçe, Hindistan

Bhartiña

Bhartice

Bhartiastan

İngiliz, İngilizce, İngiltere

İngılışña

İngılışca

İngılışya

Türk, Türkçe, Türkiye

Türkña

Türkçe

Türkiye

İspanyol, İspanyolca, İspanya

Espanyolña

Espenyolca

Espanyolya

Fars, Farsça, İran

Fariña

Farsice

Farsiya

Tatar, Tatarca, Tataristan

Tatarña

Tatarca

Tatarastan

Çek, Çekçe, Çek Cumhuriyeti

Çeskoña

Çeskoca

Çeskoya

İtalyan, İtalyanca, İtalya

İtalyanoña

İtalyanoca

İtalyanoya

Memleket, Ülke ve Millet Sorma

Nerelisin?               : Nûrayfin sin?

Memleketin neresi?   : Nûray sinin Yurt?

Hangi millettensin?   : Kangı Yurt sinin? 


"El Türken waren konaşa ya Til-itürk or ollar waren têa özi "Türk". Nança têo man "Türk" efi Al Bakiyye tağu."
Kategori: Dilbilgisi | Ekleyen: jungnet (23.10.2020)
Gösterim: 35 | Etiketler: ulus adları, ulus adı türetme, Al Bakiyye ulus adları, ülke adları, millet isimleri, Al Bakiyye ülke isimleri | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar