close
Bölümdekiler: 57
Gösterilenler: 51-55
Sayfalar: « 1 2 ... 9 10 11 12 »

Al Bakiyye yapay dilinin yapı taşı kuşkusuz "Türetek Tablosu" olarak adlandırılan listedir. Bu listenin artikel tablosu ise isimler açısından önem teşkil eder. 
Al Bakiyye'de toplam 6 + 1 artikel bulunur. Bunların 5'i isimlerin öncesinde ayrı, 1'i de son ek olarak kullanılır. +1 olarak nitelendirilen
Devamı/Aşaran
Türetek Tablosu | Okuma: 1494 |

Al Bakiyye dili, 2005 yılında 19 özgün kelime ve 4 ek ile temel yapıda bir yazı sistemi olarak ilk geliştirildi. Sadece kâğıt üzerinde varlığını koruyan ve adı Kurtanca olarak nitelendirilen yapay dildi. 2019 yılında ise yeniden yazı sistemi kökten yenilenip, 2 ayrı font olarak dijital ortama taşındı ve “Al Bakiyye” ad


Alfabe - Sesletim (Tamğaluk - Sesletim)

Yazar ve anlatıcının özgür iradesine bırakılmış bir yazım söz konusudur ancak öğrein ve sesletimi korumak amacıyla 4 standart alfabe oluşturulmuştur. Ancak yazar, isterse Al Bakiyye dilini Arap, Rus, Çin, Göktürk, Al Bakiyye, Ermeni, Gürcü, Yunan gibi alfabelerle veya Emoji, İkon, Simge gibi ifade türleri ile de kullanabil
Dilbilgisi | Okuma: 1795 |

Al Bakiyye geliştirilirken büyük oranda Türkçe ve Ural-Altay kökenli dillerden faydalanıldı. Özellikle Aktarma sözlüğü bu kapsamda birçok sözcük ve fiil için referans oldu. Bunun temel nedeni ise bu dillerin kelime, ek ve kavram olarak çok kapsamlı ve yeni sözcük türetmede işlevsel olmasıdır. Türkçe, kendi öz bünyesinde geniş bir sözcük haznesine sahip ve


Al Bakiyye, Al Bakiyye yapay dilinden sonra geliştirilmeye başlanmış özgürlük dilidir. Dille bazı kurum ve kuruluşların getirdiği kural ve kısıtlamalardan uzak kalmak, yazarın kendisini daha iyi ifade edebilmesine imkan sunmak için özgür bir dil olarak geliştirilmeye başlandı. Al Bakiyye dili büyük oranda tamamlandığında bazı eksiklikler hissedildi. Bu eks1-5 6-10 ... 41-45 46-50 51-55 56-57