close
Bölümdekiler: 20
Gösterilenler: 6-10
Sayfalar: « 1 2 3 4 »

Batulen Bahîřiykuday!

El Hay war biling ey Nazar-ixayn Řiygözeyn or lâ Şay kio war ya Âvkuat  Ğura. 
(Mü'min, 40/19)

Devamı/Aşaran
Kutsal Metin Tercümeleri | Okuma: 140 |

Lâ Kuzey Yel mi Kün wurden şuğulerti kio kon ist enbatup or wurde ollar muunerterti lâ Ğazlam ber Yutman kio ken ol zeşglava ey özi Geyuat Çuklam olwan yolman. El Kuzey Yel wurde sınaerti bertal or gümerti ol tümbatulen. Jedox Nû kal olın Gümuat ist Kescan kalol eyol. Dem Bay Cayran tüm lâ Umuat-iatkol wurde el Yel seserti zu el Kün. El Kün wurde alunerti Lârp mit t


Günlük rutin bazı aktivitelere yönelik temel cümlelerin Al Bakiyye karşılıkları... 

Al Bakiyye yazım ve alfabe konusunda özgürlüğü savunur. Kişi istediği yazım sistemi ile yazabilir. Arap, Türk, Latin, Rus, Çivi vb. her türlü yazı ile yazım yapılabilir. Örnek bir cümlenin diğer yazı sistemlerindeki yazımı gösterilmiştir. 

Koşul – Şart Cümlesi 

TR: Param yeterse kitap alacağım. 

BK: Ef minin Paray wetsua werde min kiřînaltaç lâ Betik. 

Neden - Sonuç Cümlesi

TR: Uyanamadığı için derse geç kaldı. 

BK: Mert kan ol nar ayılerti, wurde ol waperti zu lâ Okut. 

Tanım C