close

"Nar jil mine za min wurde tayfaungdekawa çox." Cümle Analizi
Yazım Sistemi: Йર Ĵ↾ᒍ ⰘЭ ᓬΛ Ⱈ ϢᎧરƆ 웃౨⥙Ɔ↓ΛϢΛ ĊOX Alfabesi
"Nar jil mine za min wurde tayfaungdekawa çox." cümlesi temel özellikleri: 
Türkçe Çevirisi: Bana gülme çünkü çok dalgın görünüyorum.
 • -Dili geçmiş zaman cümlesidir.
 • I. tekil şahıs emir cümlesidir.
 • Birleşik fiil - ek form cümlesidir. 

Nar: Olumsuzluk bildiren yardımcı fiildir. İngilizcede "Not", Almancada "Kein/Nicht" karşılığındadır. 
Jil: "Gülmek" fiilinin yalın haldeki emir formudur. 
mine: "min + e" birleşimidir. Ben şahıs ekinin "-e" (yönelme" haline göre çekimlenmiş formudur. "Bana" anlamı verir. 
za: "Çünkü" demektir. Gerekçe belirten cümle öncesi kullanılır
min: "Ben" demektir. I. tekil şahıs zamiridir.
wurde: "war" yardımcı fiilinin -dili geçmiş zaman formudur. "olmak, eylemek" anlamlarındadır. Esas fiil öncesi eylem cümlelerinde kullanılır ve I. tekil şahıs zamirine göre çekimlenmiş formudur.
tayfaungdekawa: "tay + fa + ung + dek + aw +a" form ve yapılarının birleşik halidir. Birleşik formda isim-fiil ve ek işlevselidir. 
 • tay ... dek: isim ile kullanılır. .".. gibi görünmek, ... gibi olduğunu düşünmek" vb. anlamlara gelir. 
 • fa: dalmak fiilinin yalın halidir. 
 • ung: Eylem veya isim formunun üst mertebesini, oluşan özgün ürün versiyonunu betimler. "Dalgın" sözcüğünün "Fa" fiilinden türetim halidir; "Faung" (Dalgın). 
 • aw: kendiliğinden olma, eyleme fiil ekidir. Sonuna geldiği fiili öznenin kendi kendine dönüşlü yapma durumunu belirtir. 
 • a: Şimdili ve geniş zaman fiil çekim ekidir. 
ANALIZ
 1. Fa: Dalmak
 2. Faung: Dalgın
 3. Tayfaungdek: Dalgın gibi görmek, Dalgınmış gibi sanmak
 4. Tayfaungdekaw: Dalgın gibi görünmek. 
 5. Tayfaungdekawa: Dalgın gibi görünüyor olmak.
 6. Tayfaungdekawa çox: Çok fazla dalgın gibi görünüyor olmak.
 7. Min wurde tayfaungdekawa çox: Çok fazla dalgınmış gibi göründüm.
çox: "Çok", abartı durumu belirtme.
Kategori: Sözcük & Cümle Analizleri | Ekleyen: jungnet (17.11.2020) W
Gösterim: 34 | Etiketler: Nar jil mine za min wurde tayfaungd, cümle analizi, cümle çözümleme | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar