close

Hûr (هور) /(Ꮦર)
Köken: Al Bakiyye | Tür: İsim | Sesletim: İnce
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Özgür Free Frei Senpaga رایگان مجانا
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Hûr Ꮦર
Hûr
Hûr
Hûr

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Bağlı olma ulamup zu Ol ist ulamup zu Hûr. O, Özgür'e bağlıdır.
-den Beri, itibaren dinbeřiy Hûrdinbeřiy Özgürden itibaren
Ama, Fakat, Lakin ajer, fakalte, lekin Hûr ajer ÑâHûr! Özgür ama Özgür işte!
Her er, ga- Er Hûr / GaHûr! Her Özgür
Olarak aks Aks Hûr Özgür olarak
Yan-Bitişik çip Hûrçip Özgürin bitişiğinde
Gibi, Benzer keymen Keymen lâ Hûr Özgür gibi
-den Başka, -nın Başkası ander Ander lâ Hûr Özgürden/dan Başka
Başka, Diğer zeynî Zeynî lâ Hûr Başka Özgür
Vasıta, Yardım mit, wit Mit lâ Hûr / Wit lâ Hûr Özgür ile
Beraber -len, -lan Hûrlen Özgür ile
-dığından dolayı, -dığı yüzünden mert Mert lâ Hûr Özgür yüzünden
-dığından dolayı, -dığı yüzünden deshalb Deshalb lâ Hûr Özgür yüzünden
Vesile-Sebep masura Masura lâ Hûr Özgür yüzünden
-nın Yerine anşıtat Anşıtat lâ Hûr Özgür yerine
üstünde usru Hûrusru Özgürin üstünde
Üzerinde un Un lâ Hûr Özgür üzerinde
-dan Dışarı du ...fin Du lâ Hûrfin Özgürdan/tan dışarı
-nın dışında, haricinde gayřiy GayřiyHûr Özgür dışında, Özgür harici
Dileyen enşa, meşa EnşaHûr / MeşaHûr Özgür dilerse, Dileyen Özgür
-nın yakınında nezhatfin Nezhatfin lâ Hûr Özgürin yakınında
-iken, Geçmiş alu ... fi, fialsen Alu lâ Hûrfi / Hûrfialsen Özgürde/da iken
-nın Öncesinde evvel Evvel lâ Hûr Özgür Öncesi
-e/a Kadar akal AkalHûr Özgüre/a kadar
-den Önce dinevvel Dinevvel lâ Hûr Özgürden önce
-den Sonra dinahır Dinahır lâ Hûr Özgürden sonra
-den Öte dinbeřiy Dinbeřiy lâ Hûr Özgürden ötede
Orada orayfi Lâ Hûr ist orayfi. Özgür oradadır.
-den Dolayı darum Darum ya Hûr Özgür sebebiyle
-nın Neticesinde baçfi BaçfiHûr Özgür neticesinde
-nına Karşın garşın Garşın lâ Hûr Özgüre/a karşın
-nın Karşılığında konti Konti lâ Hûr Özgür karşılığında
Relatif-Olwan olwan Lâ mutecal olwan Hûr Pahalı olan Özgür
İçinde in, efi İn lâ Hûr / Efi lâ Hûr Özgürde, Ev içinde
İçerisinde içru Hûriçru Özgür içerisinnde
Rağmen obwohl Obwohl ya Hûr Özgüre/a rağmen
-sız, Olmadan, Eksik jıg Hûrjıg Özgürsız/siz
-nın başına, için başına jun JunHûr Özgür başına
-nın aksine bilakes řiy, zonderen, bilakes Bilakes ŘiyHûr / Bilakes ya Hûr Özgür aksine, Özgürnın aksine
Kadar, Kadarıyla kal Kal ya Hûr Özgür kadar
Dişil -e, -çe Hûre, Hûrçe Kadın (Dişi) Özgür
Çoğul -ler, -lar Hûrler Özgürler/lar
Çoğul -en Hûren Özgürler/lar
Çoğul Topluluk -at Hûrat Özgür topluluğu
Çoğul Devam gêân Hûrgêân Özgürler/lar
Çoğul Çift eyn Hûreyn Özgürler/lar
Soy-Köken î Hûrî Özgür soyundan, türünden, kökeninden
Kavuşma up Hûrup Özgürli/lı
Ait Olma ânê Hûrânê Özgüre/a ait
Bir Yere Ait Olma yal Hûryal Özgürdan/lu/li/lı
Yer Aitliği iyye Hûriyye Özgür yeri, Özgür ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Hûrastan Özgüristan, Yaşanılan Özgür bölgesi
Ülke Aitliği ya Hûrya Özgür ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Hûrland Özgür yurdu, Özgür toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Hûryut Özgür bulunan yer
Yer-Mekan: İşlenme hane Hûrhane Özgürhane
Eylem Yeri tay Hûrtay Özgür meydanı
Olumsuz: Ters bi BiHûr Özgürsiz
Olumsuz: Karşıt anti AntiHûr Özgür karşıtı
Dahil Olma Ñâric Ñâric ya Hûr Özgür daildir
Hariç Olma Haric Haric ya Hûr Özgür hariçtir
Harici Olma haricen HaricenHûr Özgür harici, Özgür dışı
Dışı Olma, Ötesi im İmHûr Özgür Ötesi, Özgür dışı
Korku gorbi Hûrgorbi Özgür korkusu
Kab-Çanta ğa Hûrğa Özgür kabı, çantası
İlgililik dar Hûrdar Özgür ile ilgilenen
Kusursuzluk sûbhaynû SûbhaynûHûr Kusursuz Özgür
Usul-Tarz alâ AlâHûr Özgür tarzı
Sürdürme sureb Sureb ya Hûr Özgür süresince
Tarafından bay Bay ya Hûr Özgür tarafından
Felsefi Bilimsel Hûr(ı)nç Özgür Bilimi
Uysallık jıl Hûrjıl Özgürcil
Kavramsal Bilim sal, sel Hûrsel Özgürsel/sal
Felsifi Düşünce wûs Hûrwûs Özgürzm
Yöntemsel Bilim iyat Hûriyat Özgürlik/lık
Soyut Bilim taj Hûrtaj Özgüroloji
Somut Bilim elem Hûrelem Özgür Bilim
Araç - Gereç gaç, geç Hûrgeç Özgürgeç/gaç / Özgür aleti
Kılıf - Alet lok Hûrlok Özgürlık/luk
Parçacık cux Hûrcux Özgürcik
Araç Oluşturma vaslam Hûrvaslam Özgür Aracı
Çıktı Ürün jak Hûrjak Özgür Materyali
Çıkmış Ürün miş Hûrmiş Özgür Materyali
Canlı Hayvan gır Hûrgır Özgür Hayvanı
Üvey - Yabancı laç Hûrlaç Yabancı Özgür
Yavru zade Hûrzade Özgür parçası, Özgür küçüğü
Dil til-i Til-iHûr Özgür Dili
Dil-Konuşma ce, ca Hûrce Özgürce/ca, Özgürdili
Eşitlik-Görelilik ja Hûrja Özgüre/a göre
Eşitlik - Görelilik (Edat) agar Akar ya Hûr Özgüre/a göre
Fiilleşme bol Hûrbol Özgür olma, Özgürlanmak
Fanatik, Sever daş Hûrdaş Özgür sever
Benzeme gil Hûrgil Özgürleşme/laşma
Hakkında Hûrwû Özgür hakkında
Kullanmak kul Hûrkul Özgür kullanmak
Soru mu Mu ist ol Hûr? Özgür mı?
Var Yapısı gibs Gibs ber Hûr burayfi. Burada bir Özgür var.
İhtiyaç Yapısı vam Min vam ber Hûr. Bir Özgüre/a ihtiyacım var.
Gereklilik yad Hûryad Gerekli olan Özgür
Vericilik baver Hûrbaver Özgür verici
Alımlı aliyan Hûraliyan Özgür Almak, Alınan Özgür
Verimli veriyan Hûrveriyan Özgür Vermek, Verilen Özgür
Yalın Hal - Hûr Özgür
Belirme Hali (i) iy, siy, riy Hûrriy Özgürı/i
Yönelme Hali (e) a, e Hûre Özgüre/a
Bulunma Hali (de) fi Hûrfi Özgürde
Ayrılma Hali (den) fin Hûrfin Özgürden
İlgi Hali (ın) ın, in Hûrin Özgürin/ın
İlgi Hali (ın) řiy ŘiyHûr Özgürin/ın
-e doğru doru Doru ya Hûr Özgüre/a doğru
-e doğru zu, tu Zu ya Hûr, Tu ya Hûr Özgüre/a doğru
Altında unter Unter ya Hûr Özgür Altında
Altında altru Hûraltru Özgürin Altında
Önünde onru Hûronru Özgür Önünde
Uzağında beren Hûrberen Özgür uzağında
Birleşiğinde nûyar Nûyar Hûr Özgürin yanı başında, Özgür birleşiğinde
Arkasında arkru Hûrarkru Özgür arkasında
Etrafında manay Manay ya Hûr Özgür etrafında
Göre (Bağlaç-Edat) abşay Abşay ya Hûr Özgüre/a göre
Olağanüstülük muta MutaHûr Özgür üstü, Olağanüstü Özgür
Sıfat Önde - Mutacal Hûr Pahalı Özgür
Sıfat Sonda - Hûr-imutacal Pahalı Özgür
Sıfat Artikelli Bütünleşik - Hûrelmutacal Pahalı Özgür
Sıfat - İsim Bütün - MutacalenHûr Pahalı Özgür
Sıfat Kıyas rak Mutacalrak Hûr Daha pahalı Özgür
Sıfat Üstünlük en Enmutacal Hûr En pahalı Özgür
Benzeş - Savunucu dek Hûrdek Özgürci, Özgürmsı
Hayali, Gerçek Olmayan wêm WêmHûr Hayali Özgür
Çevrili şed Hûrşed Özgür ile çevrili
Ulus ña Hûrña Özgür ulusu
Menşei dotkuî …fin dotkuî ya Hûrfin menşei Özgürdir
24.10.2020, 18:33
Kategori: İsim | Ekleyen: jungnet | Etiketler: Ꮦર, مجانا, رایگان, frei, Hür, Free, hûr, هور, özgür, Senpaga
Gösterim: 32 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 5.0/1
Yorumlar: 0
avatar