close

Barq (بارق) /(Ḷર⊲)
Köken: Türkçe | Tür: İsim | Sesletim: Kalın
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Ev House Haus Domo خانه منزل
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Barq Ḷર⊲
Barq
Barq
Barq

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Bağlı olma ulamup zu Ol ist ulamup zu Barq. O, Ev'e bağlıdır.
-den Beri, itibaren dinbeřiy Barqdinbeřiy Evden itibaren
Ama, Fakat, Lakin ajer, fakalte, lekin Barq ajer ÑâBarq! Ev ama Ev işte!
Her er, ga- Er Barq / GaBarq! Her Ev
Olarak aks Aks Barq Ev olarak
Yan-Bitişik çip Barqçip Evin bitişiğinde
Gibi, Benzer keymen Keymen lâ Barq Ev gibi
-den Başka, -nın Başkası ander Ander lâ Barq Evden/dan Başka
Başka, Diğer zeynî Zeynî lâ Barq Başka Ev
Vasıta, Yardım mit, wit Mit lâ Barq / Wit lâ Barq Ev ile
Beraber -len, -lan Barqlan Ev ile
-dığından dolayı, -dığı yüzünden mert Mert lâ Barq Ev yüzünden
-dığından dolayı, -dığı yüzünden deshalb Deshalb lâ Barq Ev yüzünden
Vesile-Sebep masura Masura lâ Barq Ev yüzünden
-nın Yerine anşıtat Anşıtat lâ Barq Ev yerine
üstünde usru Barqusru Evin üstünde
Üzerinde un Un lâ Barq Ev üzerinde
-dan Dışarı du ...fin Du lâ Barqfin Evdan/tan dışarı
-nın dışında, haricinde gayřiy GayřiyBarq Ev dışında, Ev harici
Dileyen enşa, meşa EnşaBarq / MeşaBarq Ev dilerse, Dileyen Ev
-nın yakınında nezhatfin Nezhatfin lâ Barq Evin yakınında
-iken, Geçmiş alu ... fi, fialsen Alu lâ Barqfi / Barqfialsen Evde/da iken
-nın Öncesinde evvel Evvel lâ Barq Ev Öncesi
-e/a Kadar akal AkalBarq Eve/a kadar
-den Önce dinevvel Dinevvel lâ Barq Evden önce
-den Sonra dinahır Dinahır lâ Barq Evden sonra
-den Öte dinbeřiy Dinbeřiy lâ Barq Evden ötede
Orada orayfi Lâ Barq ist orayfi. Ev oradadır.
-den Dolayı darum Darum ya Barq Ev sebebiyle
-nın Neticesinde baçfi BaçfiBarq Ev neticesinde
-nına Karşın garşın Garşın lâ Barq Eve/a karşın
-nın Karşılığında konti Konti lâ Barq Ev karşılığında
Relatif-Olwan olwan Lâ mutecal olwan Barq Pahalı olan Ev
İçinde in, efi İn lâ Barq / Efi lâ Barq Evde, Ev içinde
İçerisinde içru Barqiçru Ev içerisinnde
Rağmen obwohl Obwohl ya Barq Eve/a rağmen
-sız, Olmadan, Eksik jıg Barqjıg Evsız/siz
-nın başına, için başına jun JunBarq Ev başına
-nın aksine bilakes řiy, zonderen, bilakes Bilakes ŘiyBarq / Bilakes ya Barq Ev aksine, Evnın aksine
Kadar, Kadarıyla kal Kal ya Barq Ev kadar
Dişil -e, -çe Barqe, Barqçe Kadın (Dişi) Ev
Çoğul -ler, -lar Barqlar Evler/lar
Çoğul -en Barqen Evler/lar
Çoğul Topluluk -at Barqat Ev topluluğu
Çoğul Devam gêân Barqgêân Evler/lar
Çoğul Çift eyn Barqayn Evler/lar
Soy-Köken î Barqî Ev soyundan, türünden, kökeninden
Kavuşma up Barqup Evli/lı
Ait Olma ânê Barqânê Eve/a ait
Bir Yere Ait Olma yal Barqyal Evdan/lu/li/lı
Yer Aitliği iyye Barqiyye Ev yeri, Ev ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Barqastan Evistan, Yaşanılan Ev bölgesi
Ülke Aitliği ya Barqya Ev ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Barqland Ev yurdu, Ev toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Barqyut Ev bulunan yer
Yer-Mekan: İşlenme hane Barqhane Evhane
Eylem Yeri tay Barqtay Ev meydanı
Olumsuz: Ters bi BiBarq Evsiz
Olumsuz: Karşıt anti AntiBarq Ev karşıtı
Dahil Olma Ñâric Ñâric ya Barq Ev daildir
Hariç Olma Haric Haric ya Barq Ev hariçtir
Harici Olma haricen HaricenBarq Ev harici, Ev dışı
Dışı Olma, Ötesi im İmBarq Ev Ötesi, Ev dışı
Korku gorbi Barqgorbi Ev korkusu
Kab-Çanta ğa Barqğa Ev kabı, çantası
İlgililik dar Barqdar Ev ile ilgilenen
Kusursuzluk sûbhaynû SûbhaynûBarq Kusursuz Ev
Usul-Tarz alâ AlâBarq Ev tarzı
Sürdürme sureb Sureb ya Barq Ev süresince
Tarafından bay Bay ya Barq Ev tarafından
Felsefi Bilimsel Barq(ı)nç Ev Bilimi
Uysallık jıl Barqjıl Evcil
Kavramsal Bilim sal, sel Barqsal Evsel/sal
Felsifi Düşünce wûs Barqwûs Evzm
Yöntemsel Bilim iyat Barqiyat Evlik/lık
Soyut Bilim taj Barqtaj Evoloji
Somut Bilim elem Barqelem Ev Bilim
Araç - Gereç gaç, geç Barqgaç Evgeç/gaç / Ev aleti
Kılıf - Alet lok Barqlok Evlık/luk
Parçacık cux Barqcux Evcik
Araç Oluşturma vaslam Barqvaslam Ev Aracı
Çıktı Ürün jak Barqjak Ev Materyali
Çıkmış Ürün miş Barqmiş Ev Materyali
Canlı Hayvan gır Barqgır Ev Hayvanı
Üvey - Yabancı laç Barqlaç Yabancı Ev
Yavru zade Barqzade Ev parçası, Ev küçüğü
Dil til-i Til-iBarq Ev Dili
Dil-Konuşma ce, ca Barqca Evce/ca, Evdili
Eşitlik-Görelilik ja Barqja Eve/a göre
Eşitlik - Görelilik (Edat) agar Akar ya Barq Eve/a göre
Fiilleşme bol Barqbol Ev olma, Evlanmak
Fanatik, Sever daş Barqdaş Ev sever
Benzeme gil Barqgil Evleşme/laşma
Hakkında Barqwû Ev hakkında
Kullanmak kul Barqkul Ev kullanmak
Soru mu Mu ist ol Barq? Ev mı?
Var Yapısı gibs Gibs ber Barq burayfi. Burada bir Ev var.
İhtiyaç Yapısı vam Min vam ber Barq. Bir Eve/a ihtiyacım var.
Gereklilik yad Barqyad Gerekli olan Ev
Vericilik baver Barqbaver Ev verici
Alımlı aliyan Barqaliyan Ev Almak, Alınan Ev
Verimli veriyan Barqveriyan Ev Vermek, Verilen Ev
Yalın Hal - Barq Ev
Belirme Hali (i) iy, siy, riy Barqriy Evı/i
Yönelme Hali (e) a, e Barqa Eve/a
Bulunma Hali (de) fi Barqfi Evde
Ayrılma Hali (den) fin Barqfin Evden
İlgi Hali (ın) ın, in Barqın Evin/ın
İlgi Hali (ın) řiy ŘiyBarq Evin/ın
-e doğru doru Doru ya Barq Eve/a doğru
-e doğru zu, tu Zu ya Barq, Tu ya Barq Eve/a doğru
Altında unter Unter ya Barq Ev Altında
Altında altru Barqaltru Evin Altında
Önünde onru Barqonru Ev Önünde
Uzağında beren Barqberen Ev uzağında
Birleşiğinde nûyar Nûyar Barq Evin yanı başında, Ev birleşiğinde
Arkasında arkru Barqarkru Ev arkasında
Etrafında manay Manay ya Barq Ev etrafında
Göre (Bağlaç-Edat) abşay Abşay ya Barq Eve/a göre
Olağanüstülük muta MutaBarq Ev üstü, Olağanüstü Ev
Sıfat Önde - Mutacal Barq Pahalı Ev
Sıfat Sonda - Barq-imutacal Pahalı Ev
Sıfat Artikelli Bütünleşik - Barqelmutacal Pahalı Ev
Sıfat - İsim Bütün - MutacalenBarq Pahalı Ev
Sıfat Kıyas rak Mutacalrak Barq Daha pahalı Ev
Sıfat Üstünlük en Enmutacal Barq En pahalı Ev
Benzeş - Savunucu dek Barqdek Evci, Evmsı
Hayali, Gerçek Olmayan wêm WêmBarq Hayali Ev
Çevrili şed Barqşed Ev ile çevrili
Ulus ña Barqña Ev ulusu
Menşei dotkuî …fin dotkuî ya Barqfin menşei Evdir
23.10.2020, 15:35
Kategori: İsim | Ekleyen: jungnet | Etiketler: Haus, ev, barq, Home, House, DOMO
Gösterim: 29 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 5.0/1
Yorumlar: 0
avatar