close

Arayba (ارایبا) /(⥌મḶ)
Köken: Türkçe | Tür: İsim | Sesletim: Kalın
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Araba Car Auto Aŭto ماشین سيارة
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Arayba ⥌મḶ
Arayba
Arayba
Arayba

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Bağlı olma ulamup zu Ol ist ulamup zu Arayba. O, Araba'e bağlıdır.
-den Beri, itibaren dinbeřiy Araybadinbeřiy Arabaden itibaren
Ama, Fakat, Lakin ajer, fakalte, lekin Arayba ajer ÑâArayba! Araba ama Araba işte!
Her er, ga- Er Arayba / GaArayba! Her Araba
Olarak aks Aks Arayba Araba olarak
Yan-Bitişik çip Araybaçip Arabain bitişiğinde
Gibi, Benzer keymen Keymen lâ Arayba Araba gibi
-den Başka, -nın Başkası ander Ander lâ Arayba Arabaden/dan Başka
Başka, Diğer zeynî Zeynî lâ Arayba Başka Araba
Vasıta, Yardım mit, wit Mit lâ Arayba / Wit lâ Arayba Araba ile
Beraber -len, -lan Araybalan Araba ile
-dığından dolayı, -dığı yüzünden mert Mert lâ Arayba Araba yüzünden
-dığından dolayı, -dığı yüzünden deshalb Deshalb lâ Arayba Araba yüzünden
Vesile-Sebep masura Masura lâ Arayba Araba yüzünden
-nın Yerine anşıtat Anşıtat lâ Arayba Araba yerine
üstünde usru Araybausru Arabain üstünde
Üzerinde un Un lâ Arayba Araba üzerinde
-dan Dışarı du ...fin Du lâ Araybafin Arabadan/tan dışarı
-nın dışında, haricinde gayřiy GayřiyArayba Araba dışında, Araba harici
Dileyen enşa, meşa EnşaArayba / MeşaArayba Araba dilerse, Dileyen Araba
-nın yakınında nezhatfin Nezhatfin lâ Arayba Arabain yakınında
-iken, Geçmiş alu ... fi, fialsen Alu lâ Araybafi / Araybafialsen Arabade/da iken
-nın Öncesinde evvel Evvel lâ Arayba Araba Öncesi
-e/a Kadar akal AkalArayba Arabae/a kadar
-den Önce dinevvel Dinevvel lâ Arayba Arabaden önce
-den Sonra dinahır Dinahır lâ Arayba Arabaden sonra
-den Öte dinbeřiy Dinbeřiy lâ Arayba Arabaden ötede
Orada orayfi Lâ Arayba ist orayfi. Araba oradadır.
-den Dolayı darum Darum ya Arayba Araba sebebiyle
-nın Neticesinde baçfi BaçfiArayba Araba neticesinde
-nına Karşın garşın Garşın lâ Arayba Arabae/a karşın
-nın Karşılığında konti Konti lâ Arayba Araba karşılığında
Relatif-Olwan olwan Lâ mutecal olwan Arayba Pahalı olan Araba
İçinde in, efi İn lâ Arayba / Efi lâ Arayba Arabade, Ev içinde
İçerisinde içru Araybaiçru Araba içerisinnde
Rağmen obwohl Obwohl ya Arayba Arabae/a rağmen
-sız, Olmadan, Eksik jıg Araybajıg Arabasız/siz
-nın başına, için başına jun JunArayba Araba başına
-nın aksine bilakes řiy, zonderen, bilakes Bilakes ŘiyArayba / Bilakes ya Arayba Araba aksine, Arabanın aksine
Kadar, Kadarıyla kal Kal ya Arayba Araba kadar
Dişil -e, -çe Araybae, Araybaçe Kadın (Dişi) Araba
Çoğul -ler, -lar Araybalar Arabaler/lar
Çoğul -en Araybaen Arabaler/lar
Çoğul Topluluk -at Araybaat Araba topluluğu
Çoğul Devam gêân Araybagêân Arabaler/lar
Çoğul Çift eyn Araybaayn Arabaler/lar
Soy-Köken î Araybaî Araba soyundan, türünden, kökeninden
Kavuşma up Araybaup Arabali/lı
Ait Olma ânê Araybaânê Arabae/a ait
Bir Yere Ait Olma yal Araybayal Arabadan/lu/li/lı
Yer Aitliği iyye Araybaiyye Araba yeri, Araba ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Araybaastan Arabaistan, Yaşanılan Araba bölgesi
Ülke Aitliği ya Araybaya Araba ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Araybaland Araba yurdu, Araba toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Araybayut Araba bulunan yer
Yer-Mekan: İşlenme hane Araybahane Arabahane
Eylem Yeri tay Araybatay Araba meydanı
Olumsuz: Ters bi BiArayba Arabasiz
Olumsuz: Karşıt anti AntiArayba Araba karşıtı
Dahil Olma Ñâric Ñâric ya Arayba Araba daildir
Hariç Olma Haric Haric ya Arayba Araba hariçtir
Harici Olma haricen HaricenArayba Araba harici, Araba dışı
Dışı Olma, Ötesi im İmArayba Araba Ötesi, Araba dışı
Korku gorbi Araybagorbi Araba korkusu
Kab-Çanta ğa Araybağa Araba kabı, çantası
İlgililik dar Araybadar Araba ile ilgilenen
Kusursuzluk sûbhaynû SûbhaynûArayba Kusursuz Araba
Usul-Tarz alâ AlâArayba Araba tarzı
Sürdürme sureb Sureb ya Arayba Araba süresince
Tarafından bay Bay ya Arayba Araba tarafından
Felsefi Bilimsel Arayba(ı)nç Araba Bilimi
Uysallık jıl Araybajıl Arabacil
Kavramsal Bilim sal, sel Araybasal Arabasel/sal
Felsifi Düşünce wûs Araybawûs Arabazm
Yöntemsel Bilim iyat Araybaiyat Arabalik/lık
Soyut Bilim taj Araybataj Arabaoloji
Somut Bilim elem Araybaelem Araba Bilim
Araç - Gereç gaç, geç Araybagaç Arabageç/gaç / Araba aleti
Kılıf - Alet lok Araybalok Arabalık/luk
Parçacık cux Araybacux Arabacik
Araç Oluşturma vaslam Araybavaslam Araba Aracı
Çıktı Ürün jak Araybajak Araba Materyali
Çıkmış Ürün miş Araybamiş Araba Materyali
Canlı Hayvan gır Araybagır Araba Hayvanı
Üvey - Yabancı laç Araybalaç Yabancı Araba
Yavru zade Araybazade Araba parçası, Araba küçüğü
Dil til-i Til-iArayba Araba Dili
Dil-Konuşma ce, ca Araybaca Arabace/ca, Arabadili
Eşitlik-Görelilik ja Araybaja Arabae/a göre
Eşitlik - Görelilik (Edat) agar Akar ya Arayba Arabae/a göre
Fiilleşme bol Araybabol Araba olma, Arabalanmak
Fanatik, Sever daş Araybadaş Araba sever
Benzeme gil Araybagil Arabaleşme/laşma
Hakkında Araybawû Araba hakkında
Kullanmak kul Araybakul Araba kullanmak
Soru mu Mu ist ol Arayba? Araba mı?
Var Yapısı gibs Gibs ber Arayba burayfi. Burada bir Araba var.
İhtiyaç Yapısı vam Min vam ber Arayba. Bir Arabae/a ihtiyacım var.
Gereklilik yad Araybayad Gerekli olan Araba
Vericilik baver Araybabaver Araba verici
Alımlı aliyan Araybaaliyan Araba Almak, Alınan Araba
Verimli veriyan Araybaveriyan Araba Vermek, Verilen Araba
Yalın Hal - Arayba Araba
Belirme Hali (i) iy, siy, riy Araybariy Arabaı/i
Yönelme Hali (e) a, e Araybaa Arabae/a
Bulunma Hali (de) fi Araybafi Arabade
Ayrılma Hali (den) fin Araybafin Arabaden
İlgi Hali (ın) ın, in Araybaın Arabain/ın
İlgi Hali (ın) řiy ŘiyArayba Arabain/ın
-e doğru doru Doru ya Arayba Arabae/a doğru
-e doğru zu, tu Zu ya Arayba, Tu ya Arayba Arabae/a doğru
Altında unter Unter ya Arayba Araba Altında
Altında altru Araybaaltru Arabain Altında
Önünde onru Araybaonru Araba Önünde
Uzağında beren Araybaberen Araba uzağında
Birleşiğinde nûyar Nûyar Arayba Arabain yanı başında, Araba birleşiğinde
Arkasında arkru Araybaarkru Araba arkasında
Etrafında manay Manay ya Arayba Araba etrafında
Göre (Bağlaç-Edat) abşay Abşay ya Arayba Arabae/a göre
Olağanüstülük muta MutaArayba Araba üstü, Olağanüstü Araba
Sıfat Önde - Mutacal Arayba Pahalı Araba
Sıfat Sonda - Arayba-imutacal Pahalı Araba
Sıfat Artikelli Bütünleşik - Araybaelmutacal Pahalı Araba
Sıfat - İsim Bütün - MutacalenArayba Pahalı Araba
Sıfat Kıyas rak Mutacalrak Arayba Daha pahalı Araba
Sıfat Üstünlük en Enmutacal Arayba En pahalı Araba
Benzeş - Savunucu dek Araybadek Arabaci, Arabamsı
Hayali, Gerçek Olmayan wêm WêmArayba Hayali Araba
Çevrili şed Araybaşed Araba ile çevrili
Ulus ña Araybaña Araba ulusu
Menşei dotkuî …fin dotkuî ya Araybafin menşei Arabadir
23.10.2020, 22:51
Kategori: İsim | Ekleyen: jungnet | Etiketler: arayba, سيارة, araba, auto, aŭto, car
Gösterim: 30 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 5.0/1
Yorumlar: 0
avatar