close

Mutet (موته‌ت) /(MᎧᛠ@)
Köken: Al Bakiyye | Tür: Fiil | Sesletim: Kalın
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Öğret teach Lehren instrui آموزش دادن لتعليم
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Mutet MᎧᛠ@
Mutet
Mutet
Mutet

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Yer Aitliği iyye Mutetiyye Öğretme/ma yeri, Öğretme ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Mutetastan Öğretistan, Yaşanılan Öğretim bölgesi
Ülke Aitliği ya Mutetya Öğretme ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Mutetland Öğretim yurdu, Öğret toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Mutetyut Öğretim yeri
Yer-Mekan: İşlenme hane Mutethane Öğretme işinin yapıldığı yer
Eylem Yeri tay Mutettay Öğretme meydanı
Eylemsel Olumsuzluk ñuz Mutetñuz Öğretmez
Yanlış - Hatalı Eylem yan YanMutet Hatalı Öğretme/ma
Eylemi Yapan men Mutetmen Öğretme/ma işini yapan kişi
Eylemi Yapma Yeteneklisi mend Mutetmend Öğretme/ma işini yapabilecek yeteneğe sahip kişi
Eylemin Uzmanı kâr Mutetkâr Öğretme/ma işinin uzmanı
Eylemi yapan ğan Mutetğan Öğreten/an kişi
Eylemi yapan ar Mutetar Öğretme/ma yapan
Uğraşıcı Mutetjı Öğretimci
Erişken - Uzman can Mutetcan Öğretim Uzmanı
İlgililik dar Mutetdar Öğretme/ma işi ile ilgilenen
Fazla Meyil gend Mutetgend Öğretme/maye fayza meyilli
Eylemsel Zaman gâh Mutetgâh Öğretme/ma Vakti
Eylemsel Zaman leyn Mutetleyn Öğretim Vakti
Sürdürme ber BerMutet Öğretme/ma işinin sürmesi
Eylem Esnası vid Mutetvid Öğretme/ma esnasında
Eylem Öncesi Eylem ñâfik Mutetñâfik Öğretme/madan önce
Arasız Eylem bi...en BiMuteten Öğretme/maksızın
Eylem Esnası Eylem bay ...ran Bay Mutetran Öğreter/arak
Zamansal Eylem wen Wen war min Muteta Öğretdiğin zaman
Zamansal Eylem wen Wen war min Muteta Öğretdiğim zaman
Geçmiş Eylem alu, alsen Alu war min Muteta Öğretdiğim zaman
Araç Oluşturma vaslam Mutetvaslam Öğretim aracı
Çıktı Ürün jak Mutetjak Öğretecek ürün
Çıkmiş Ürün miş Mutetmiş Öğretmiş ürün
Ana Ürün ku Mutetku Öğreti
Ana Ürün u, ıy Mutetu Öğreti
Ana Ürün ung Mutetung Öğretim
Fiil-İsim ut Mutetut Öğretıt
Canlı Hayvan gırt Mutetgır Öğreten hayvan
Dil til-i Til-iMutet Öğretim dili
Dönüşlülük aw Mutetaw Öğretanmak/Öğretilmek
Beraber Eylem co CoMutet Beraber Öğretmek
Beraber Eylem co CoMutet Beraber Öğretmek
Birlikte Eylem mu MuMutet Öğretişmek/uşmak/üşmek
Anileşme Kipi … ña … MutetñaMutet Öğretişmek/uşmak/üşmek
Şart-Koşul Kipi us Mutetus Öğretse/sa
Şart-Dilek Kipi ay Mutetay Öğretse/sa
Üzerinde Olmak ol Mutetol Öğretme işinde olmak
Özüne Etim et, ar, er Mutetet Öğret etmek
Tezlik iver Mutetiver Bir celsede Öğretmek
Kaçınmak evite Mutetevite Bir celsede Öğretmadan kaçınmak
Tekrar Kipi re reMutet Tekrar Öğretmek/mak
Fiil İsim ma Mutetma Öğretma
Fiil Mastar en Muteten Öğretmak/mek
Fiil Mastar tu, zu Zu Mutet, Tu Mutet Öğretmak/mek
Fiil İsim lam Mutetlam Öğretme/ma
Modal Zorunluluk zol Min zol Muteta Öğretmeliyim.
Modal Zorunluluk mus Min mus Muteta Öğretmeliyim.
Modal Yeterlilik kan Min kan Muteta Öğreta/ebilirim.
Modal Yetenek ken Min ken Muteta Öğreta/ebilirim.
Modal Dilek del Min del Muteta Öğreteyim, Öğretmeyi dilerim
Modal Sahiplik zol Min sahap Muteta Öğretmaya sahibim.
Modal İzim let Let min Muteta Öğretmama izin verin
Modal İstek es Min es Muteta Öğretmeyi isterim.
Modal Teklif moj Min moj Muteta Öğreteyi teklif ediyoru.
Yukarı Eylem yukřiy Mutetyukřiy Yukarı doğru Öğretmek
Aşağı Eylem asřiy Mutetasřiy Aşağı doğru Öğretmek
Pasif - Edilgen zeş ZeşMutet Öğretilmek/arılmak
Edilgen Yaptırma tum Mutettum Öğrettirme/dırma
Edilgen Yaptırtma ge...tet GeMutettet Öğrettirmek/dımak
Emir Kipi ! Mutet! Öğret!
Geniş Zaman Kipi a Muteta Öğreter/iyor
Şimdiki Zaman Kipi řiy Mutetřiy Öğretiyor
Gelecek Zaman Kipi taç Mutettaç Öğretecek
-dili Geçmiş Zaman Kipi erti Muteterti Öğretdi
-mişli Geçmiş Zaman Kipi miş Mutetmiş Öğretmiş
Ezelden Ebed Zaman Kipi ing Muteting Öğretir/ar/er
Man'lı Pasif o, tum, ge..tet Man war Muteto Öğretilir
Kötücül bed...u bedMutetu Kötü Öğretim
Tesadüf pa paMutet Tesadüfen Öğretmek
Sağ ile yapmak sağlen...ing SağlenMuteting Sağ eliyle/sağ taraftan Öğretmek
Sol ile yapmak sollen...ing SollenMuteting Sol eliyle/soltaraftan Öğretmek
23.10.2020, 17:50
Kategori: Fiil
Gösterim: 40 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 4.0/1
Yorumlar: 0
avatar