close

Hakkında (Al Bakiyyewû - ᒍ Ḷ⟓৬ϢᎧ)


(Türkçe)
Al Bakiyye Nedir? (Ñû ist Al Bakiyye?)

Al Bakiyye Kelime Anlamı: Ebedi ve ölümsüz özgürlüğe ait dil”, demektir. 
 Betikelbakiyye Kelime Anlamı: Ebedi ve Ölümsüz özgürlüğe ait dil kitabı. 
Al Bakiyye, Ural-Altay dil ailesine mensup Türkçe kökenli yapay dildir. Yazım sistemi olarak belli bir kural ve kısıtlaması söz konusu değildir. Öğrenim ve temel işlevlerin geliştirilebilmesi için standart kabul edilen 4 alfabesi bulunur. Bunlar;
 1. Al Tamğa-ibakiyye (Al Bakiyye Alfabesi): Tamamen kendisine özgü sistem ve damgalardan oluşan, kendisine özgü sesletim ve yazım formu bulunan alfabedir. 
 2. Al Hûray-ibakiyye (Latin Kökenli): Latin harflerinden özel olarak derlenmiş ve sesletimi geliştirilmiş alfabedir. 
 3. Al Arabî-ibakiyye (Arap Kökenli): Arap harflerine dayalı Osmanlı Türkçesine özgü kullanılan alfabedir. Birkaç ek Arabî harf ilavesiyle kullanılmaktadır. 
 4. Al Orhun-ibakiyye (Göktürk-Runik-Orhun Kökenli): Eski Türk ulusuna özgü Göktürk harfleri ve Runik harfleri dikkate alınarak oluşturulmuş alfabedir. 
Bu dört alfabe sistemi Al Bakiyye dili için standart kabul edilmiştir. Ancak dileyen istediği alfabe ve yazı sistemini kullanabilir. Bu alfabe ve yazı sistemlerinin dışında Gürcü, Ermeni, Kiril, Hint vb. türdeki diğer yazı sistemleri de kullanılabilir. 
Al Bakiyye yapay dili 4 sürüm olarak geliştirilmiştir. Son sürüm ise tümünü devre dışı bırakarak günel Al Bakiyye dilini oluşturmuştur. Önceki 3 Sürüm; 
 1. Klasik Al Bakiyye: Kendisine özgü Al Bakiyye alfabesiyle sadece yazılan ve kendi birtakım dilbilgisi kuralları, özgü sözcükleri bulunan sürümdür. 
 2. Al Bakiyyetün Eşvek (Şive): Latin harfleriyle yalnızca yazılan ve mevcut sözcüklerin Latin harf sesletimine uyarlandığı şivedir. Klasik Al Bakiyye’ye birçok Osmanlı ve Türk kökenli sözcüklerin de dâhil edilerek kullanıldığı sürümdür. 
 3. Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca Lehçesi): Latin harflerinden derlenmiş standart bir alfabesi bulunan, ancak alfabe ve yazım kuralı olmayan lehçedir. İsteyen istediği yazı sistemi ile yazım yapabilir. Dilbilgisi, sözcük ve yapı bakımından birçok farklılıklar oluşmuştur. 
 4. Standart Al Bakiyye: Hûrayca lehçesinin tüm kural ve yapılarını Klasik Al Bakiyye alfabesi ve formlarıyla bütünleştiren son güncel sürümdür. Eski form ve yapıların yerine Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca) Lehçesi temel alınmıştır. 4 Standart Alfabesi bulunur. İsteyen istediği alfabe ile yazım yapabilmektedir. 6000’i aşkın sözcükten oluşur. 

Al Bakiyye dilinin sözcük varlığı büyük ölçüde kök fiil sözcüklerden oluşur ve kökenleri ise tümü olmasa da bir kısmı Türkî dillerden türetilmiştir. Ayrıca türetim yoluyla Almanca, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dillerden de yapı ve ek, edat formları alınmıştır. 
Kendisine özgü Damlahatnâme, Şükran Güncesi, Sözce, Usûlîhât gibi edebî türlere ilaveten Roman, Şiir, Fıkra, Drama gibi türleri de destekleyecek yapıda geliştirilmektedir. 

Bu dilin en önemli özelliği ise olabildiğince özgür olması ve yazarın, anlatıcının keyfine göre kullanılabilir olmasıdır. Standart birtakım kurallar oluşturulmuş olsa da tüm standart kurallar yazar ve anlatıcı inisiyatifindedir. Standart resmi 4 alfabesi olsa da dileyen kişi Hint, Gürcü, Yunan, Japon vb. diğer alfabelerle de yazabilir. Cümle, sözcük yapıları da özgürcedir. Yazar istediği şekilde cümle dizilimi yapabilir. 

Dilin İsimlendirilmesi

Türkçe karşılığı ile aynı olup Al Bakiyye şeklindedir. Diğer dillere kelime anlamının karşılığı olarak çevrilebileceği gibi, doğrudan “Al Bakiyye” şeklinde de kullanılabilir. İngilizcede “Al Bakish”, Almancada “Al Bakisch” şeklinde kullanımlar görülse de genel geçer kabul gören ve geliştiricisinin de tercih ettiği kullanım “Al Bakiyye” şeklindedir. 

Dilin Standart 4 Alfabede Yazımı

Al Bakiyye (Al Tamğa-ibakiyye):
Latin (Al Hûray-ibakiyye): 
            Al Bakiyye
Arabî (Al Arabî-ibakiyye):
ال باكییه       ‌
Göktürk (Al Orhun-ibakiyye): 
         

Al Bakiyye Sözcük Anlamı

Doğrudan Türkçe diline tercüme edilecek olursa “Bilinen ebedi-sonsuz özgürlüğe ait olan” ve ayrıca “Ölümsüz-Sonsuz Ülkesi” şeklinde ifade edilebilir.
 

Albakiyye.rastgelelik.com Sitesi Hakkında

Al Bakiyye yapay dilinin tanıtılması, öğretilmesi, geliştirilmesi ve çeşitli materyal - kaynak üretilebilmesi amacıyla "Rastgelelik.com - Kavramsal Veri Arama Motoru ve Sözlüğü" ekibi tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz kullanıma arz edilmiştir. 

(English)

What is the Al Bakiyye?

Al Bakiyye Word’s meaning: “The language of eternal and immortal freedom”.
Betikelbakiyye Word’s meaning: “: “The language book of eternal and immortal freedom”.
If you want to write and speak a language as freedom, unlimited and no rules as strong, you must learn the Al Bakiyye language. Al Bakiyye has 4 Alphabet as Standard;
 1. Al Tamğa-ibakiyye (Al Bakiyye Alphabet): It is an alphabet that has a unique pronunciation and spelling form from a completely unique system and stamps.
 2. Al Hûray-ibakiyye (Latin origin): It is an alphabet that has been specially compiled from Latin letters and can be translated.
 3. Al Arabî-ibakiyye (Arab Origin): It is the alphabet used against the Arabic letters, specific to Ottoman Turkish. It is used with a few additional Arabic letters.
 4. Al Orhun-ibakiyye (Göktürk-Runik-Orhun Origin): It is the alphabet created while the Göktürk letters and runic letters specific to the Old Turkish nation were working.
These 4 alphabets are accepted as Standard for Al Bakiyye Conlang. But everybody can use other alphabet like Armenian, Indian, Greece and Russian... too.
Al Bakiyye has been developed as 4 versions.
 1. Classical Al Bakiyye: It has a special alphabet and writing system. The grammar and words are easy and there is not a strong system.
 2. Al Bakiyyetün Eşvek (Accent): It is written with Latin letter. Also it has many words from Turkish and Ottoman.
 3. Al Bakiyyetünhüer (Al Bakiyye): It has a special standard alphabet like Latin. But there is no rule for the alphabet. Whoever wants to use whatever alphabet in this dialect. It has many words and suffixes.
 4. Standard Al Bakiyye: The last version of this Conlang. Instead of old forms and system we created new forms and selected the forms in Hurayish Dialect. We accepted 4 alphabets as standard. We have words more than 6000.

The Name of the Language

            Is is written and used as “Al Bakiyye” in all languages.

The Writing in 4 Standard Alphabets

Al Bakiyye (Al Tamğa-ibakiyye):
Latin (Al Hûray-ibakiyye): 
            Al Bakiyye
Arabî (Al Arabî-ibakiyye):
ال باكییه       ‌
Göktürk (Al Orhun-ibakiyye): 
           

The Word’s Meaning of Al Bakiyye

It means “Belonging to the known eternal-eternal freedom” and “Immortal-Eternal Land”.
 

About Albakiyye.rastgelelik.com Web Site

It was developed by the "Rastgelelik.com - Conceptual Data Search Engine and Dictionary" team in order to introduce, teach, develop and produce various materials and resources of the Al Bakiyye artificial language and offered for free use.