IntroductionThis story is an artificial story and everything is artificial. The story language is English but the main language is al Bakiyye Conlang.

Think a world that everything is artificial like language, people, calendar, time, mythology and religion etc.

The name of the story is "Uygariyat" and the story language will be English also sometime German and Turkish. But the main language of the story is of course al Bakiyye Conlang. Shortly, the author tells the story in English and say something anywhere in German. The main language which the many people speak is al Bakiyye Conlang. 

This story is an online story series, which used an artificial language, artificial calendar, artificial mythology and religion. The Author writes the story by episode by. Everything is artificial in this story. Also, there is no bad person. Also, there is no pure good person. Everything is also alive. There is no inanimate being. The stone, ice, water, air, etc. is living and have a culture. Also, they can speak. 
Note: We can edit this Introduction episode of the story when we write a some episode. 


Short Information about the story in Turkish (Türkçe)

"Uygariyat" isimli bu çevrim içi öykü serisi, al Bakiyye dili temel alınarak hazırlanmakta ve bölüm halinde yayına sunulmaktadır. Kök temel dil, al Bakiyye yapay dili olup, öykü anlatım dili ise büyük ölçüde İngilizce tercih edilmiştir. Bunun temel gerekçesi ise uluslararası iletişimde en yaygın konuşulan dillerin başında gelmesidir. 

Bu çevrim içi öykünün en önemli iki özelliğinden birincisi her şeyin (kurgu, karakterler, dil, takvim, zaman ve canlılar vb.) yapay olmasıdır. İkinci özelliği ise kötü karakter olmamasıdır. Kötü karakter olmadığı gibi saf iyi karakterler de bulunmaz ve bunun ötesinde cansız hiç bir şey yoktur. Her şey canlıdır ve kendi dili, tarzı ve yaşam kültürü vardır. 
Not: Bahse konu bu çevrim içi öykümüz kaleme alındıkça bazı bölüm ve "Introduction" (Giriş) kısımlarında birtakım güncellemeler, değişimler yapılabilir. 

Start StoryTotal comments: 0
Rating: 0.0/0
Counters: 18 | Added date: 14.12.2020 | Author: M. B. TAPAN | Tags: introduction, giriş
avatar